Ensemble

Vita Trio

Vita Trio from Turkey plays Robert Fuchs

Vita Trio

Vita Trio from Turkey plays Robert Fuchs

Vita Trio

Vita Trio from Turkey plays Robert Fuchs

Vita Trio

Vita Trio from Turkey plays Robert Fuchs

Gabrielė and Milda Duo

Gabrielė and Milda Duo from Lithuania plays Mozart

Gabrielė and Milda Duo

Gabrielė and Milda Duo from Lithuania plays B. Martinu

Mikova-Koldamov-Karanov Trio

Mikova-Koldamov-Karanov Trio from Bulgaria plays Beethoven

Duo Sośniak/Szmatoła

Duo Sośniak/Szmatoła from Poland plays Hao-Fu Zhang

Janas & Zarzyka Duo

Janas & Zarzyka Duo from Poland plays Astor Piazzolla

Janas & Zarzyka Duo

Janas & Zarzyka Duo from Poland plays A. Piazzolla and A. Nyzhnyk

Scroll to top