Emilia Szlapa

Emilia Szlapa

14-year-old violinist from Poland performs A. Piazzolla – Tango-Etude No. 3

Emilia Szlapa

14-year-old violinist from Poland performs K. Szymanowski – Prelude No. 1

Emilia Szlapa

14-year-old violinist from Poland performs J. Brahms – Scherzo in C minor

Emilia Szlapa

13-year-old violinist from Poland performs E. Elgar – Salut d’Amour, Read More

Scroll to top