Zhen Wei Wong

Amazing Trio

Amazing Trio from Singapore plays Vivaldi

Amazing Trio

Amazing Trio from Singapore plays Minkus

Amazing Trio

Amazing Trio from Singapore plays F. Kreisler

Zhen Wei Wong

11-year-old pianist from Singapore plays J. S. Bach

Zhen Wei Wong

11-year-old pianist from Singapore plays Czerny

Zhen Wei Wong

11-year-old pianist from Singapore plays J. S. Bach

Srinivasan & Wei Duo

7-year-old Dhwani Srinivasan from India and 8-year-old Wong Zhen Wei  Read More

Scroll to top